Nye retningslinjer fra DIU

af Rikke Grossmann

Nye retningslinjer fra DIU

Opdateret den 27. oktober 2020

Hej alle medlemmer

Udmelding fra DIU 26/10:

U16-U17 Metal High Performance Camp DIF arbejder i øjeblikket på, at man kan tillade overnatning for forsamlinger på 50 ungdomsdeltager for idrætsaktiviteter, men pt. er det ikke tilladt at overnatte i forbindelse med træningssamlinger. Derfor arbejder vi i skrivende stund på en ny dato for afvikling af elitesamlingen. Bliver der givet grønt lys til overnatning tilstræber vi, at Metal High Performance Camp bliver afviklet i uge 45 samtidig med de øvrige landsholdsaktiviteter. Der bliver meldt yderligere ud, når vi har fået afklaring fra DIF.

Landsholdssamlinger i uge 45 DIF arbejder på en afklaring af flere spørgsmål, der kan have betydning for en eventuel afvikling af landsholdssamlinger i uge 45. Derfor afventer vi denne afklaring, inden vi tager endelig stilling til, hvad der skal ske, men uanset intentionen er samlingerne i fare for aflysning, da det pt. ikke er tilladt at overnatte i forbindelse med træningssamlinger. Grundet den nuværende situation arbejdes der på en ny procedure i forhold til Covid-19-testning i forbindelse med DIU-samlinger. Når den nye procedure er på plads, bliver der meldt ud om den.

Afvikling af kampe for spillere over 21 år På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at have blandede hold med spillere både over og under 21 år, da disse vil skulle overholde forsamlingsloftet på 10 personer. Det betyder, at Kvindeligaen, Dame 2, Divisionen og motionsrækkerne ikke kan afvikles på nuværende tidspunkt. I Talentligaen må overagespillerne højst være 21 år – altså årgang 99 eller yngre. Der arbejdes på, at Kvindeligaen og Divisionen sidestilles med Metal Ligaen og at kampene derfor vil kunne afvikles. Når der er afklaring på dette, bliver det meldt ud. Afvikling af træning for spillere over 21 år Det er muligt at sektionere træning for spillere over 21 år, således, at der maksimalt er 10 personer inkl. trænere i hver sektion. Der skal være 2 meter mellem hver sektion – også på isfladen. Der skal være en tydelig opdeling med eks. reb eller bander, så der ikke er nogen tvivl om sektioneringen. Sektioneringerne skal ligeledes have eget omklædningsrum og egen spillerboks.

Vi opfordrer til, at man gennemfører så mange træningsaktiviteter for spillere over 21 år, så de også kan fastholdes i sporten i denne svære tid. Generelt Som udøver skal man ikke bære mundbind, men når man ikke er i gang med sin aktivitet, skal der fra torsdag d. 29. oktober bæres mundbind, da skøjtehallerne er offentligt tilgængelige.

Opdatering fra DIU 27/10

Det er lykkedes DIF at få udvidet bekendtgørelsen, så det højeste nationale seniorniveau for en DIF-anerkendt idrætsgren undtages fra forsamlingsloftet på 10 personer. Det betyder, at Kvindeligaen kan fortsætte som de seneste uger med et forsamlingsloft på 50 personer.

Præcisering fra OIK Bestyrelse:

Der er den ansvarlige træner og holdleder på holdet der skal sørge for at retningslinjerne overholdes på respektive hold. En træner MÅ IKKE træne to sektioneringer på isen samtidigt ved at f eks. stå i midten, mellem sektioneringerne. Sektioneringerne deles op ved at placere dæk/tov 1 meter fra på hver side af der hvor isen skal deles. Det er den ansvarlige træner eller holdleder der skal sørge for at dette bliver gjort, og at sektioneringerne ikke blandes. Der må gerne være flere end 2 sektioneringer på isen samtidigt, dog med minimum 2 meters afstand og tydeligt markeret. Dette gælder også off-ice aktiviteter. Sektioneringerne må ikke krydse hinanden, dette gælder også omklædningsrum og fælles områder i hallen indtil træningen er helt afsluttet. Hvis man blander spillere over 21 år med spillere under 21 år i en sektionering må den MAKS være på 10 personer. (træner inklusive). Et hold må gerne dele isen i sektioneringer hvor der på den ene side er 10 spillere over 21 og på den anden side er flere end 10 spillere som alle er under 21 år. Vi vil bestræbe os at altid havde to omklædningsrum til rådighed til “voksen” holdene. De gange det ikke er muligt, må der internt aftales hvem der har adgang til omkl. For børn og unge under 21 fortsætter vi med de tidligere gældende retningslinjer ved træning og kamp. Vi ved godt at restriktionerne ikke altid giver mening, men det er noget vi skal rette os efter. Vi håber derfor på at I alle er med til at huske hinanden på ovenstående retningslinjer.

I øvrigt appellerer vi alle i klubben til at bruge deres sunde fornuft.

BLIV HJEMME HVIS DU HAR SYMPTOMER

HOLD AFSTAND

VASK HÆNDER

SPRIT AF

BRUG MUNDBIND INDE I SKØJTEHALLEN

BLIV SIDDENDE SOM TILSKURER I HALLEN

Hilsen

/Bestyrelsen

Seneste nyheder