Udstyr fra tømte skabe

af Rikke Grossmann

Udstyr fra tømte skabe

Skal afhentes

Senest 1. oktober skal alt udstyr fra de skabe der ikke var tømt den 1. maj være afhentet. Uafhentet udstyr vil blive givet til andre hold. Kontakt evt. Johnny på sms 5324 5688.

 

 

 

Seneste nyheder