Log ind på erhvervsforummet

Generalforsamling i Bulldogs Odense ApS

af Allan Hoffmann

Generalforsamling i Bulldogs Odense ApS

Generalforsamling i Bulldogs Odense ApS afholdes torsdag 20. juni 2019, kl. 17.00, i Carlsberg Pucken. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Såfremt en anpartshaver ønsker et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen og emnet optaget på dagsordenen, skal ønske herom fremsættes til selskabets bestyrelse senest 16. maj 2019.  

Generalforsamling i Bulldogs Odense ApS afholdes torsdag 20. juni 2019, kl. 17.00, i Carlsberg Pucken.

Dagsorden i h.t. vedtægterne.

Såfremt en anpartshaver ønsker et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen og emnet optaget på dagsordenen, skal ønske herom fremsættes til selskabets bestyrelse senest 16. maj 2019.

 

Seneste nyheder